TWBK

Przewodnik po warszawskiej architekturze drewnianej.

15 maja 2022Hubert Kosiniec

W najbliższych dniach rozpoczynamy pracę nad publikacją dotyczącą problematyki ochrony zabytkowej architektury drewnianej Warszawy. Będzie to kolejna pozycja z zainicjowanej i współfinansowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków serii poradników dobrych praktyk architektonicznych.

Architektura drewniana zachowana w granicach Warszawy jest zjawiskiem nie do końca jeszcze rozpoznanym i zdecydowanie zbyt słabo rozpropagowanym. Domy z drewna to obecnie około trzech procent wszystkich obiektów zabytkowych w granicach miasta, z roku na rok jest ich niestety w pejzażu stolicy coraz mniej. Równocześnie zaobserwować można wzrastającą wśród mieszkańców świadomość wartości tego typu obiektów, czemu sprzyjają akcje popularyzatorskie inicjowane przez społeczników, dziennikarzy i środowisko konserwatorskie. Nie bez znaczenia są większe niż dawniej możliwości pozyskiwania środków na prace konserwatorskie i remontowe z instytucji odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturowego.

Przygotowywany przez nas poradnik będzie miał na celu wypromowanie i upowszechnienie wśród właścicieli i użytkowników drewnianych domów przykładów właściwych metod i rozwiązań konserwatorskich oraz zasygnalizowanie najczęściej popełnianych błędów. Ma służyć jako przewodnik po całym procesie konserwatorskim – począwszy od uwarunkowań teoretycznych i formalno-prawnych po zbiór praktycznych wskazówek i porad. Chcielibyśmy również, aby ułatwił on potencjalnym inwestorom zrozumienie specyfiki drewnianej architektury oraz uzmysłowił potrzebę poszanowania historycznej materii. Dzięki temu można bowiem uniknąć działań niekorzystnych, powodujących nieodwracalne zmiany i straty w zabytkowych zasobach.

Terenem badań jest obszar zamykający się w obecnych granicach m. t. Warszawy, jednak przewodnik jest adresowany do wszystkich zainteresowanych dawnym budownictwem drewnianym, bez względu na to, gdzie się znajdują, i jakie są ich relacje z tego rodzaju obiektami.

Poprzedni wpis Następny wpis