TWBK

Solidarni z Ukrainą

28 lutego 2022Wojciech Bagiński

Nasze stowarzyszenie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zbrojnej napaści Rosji i Białorusi na niepodległą Ukrainę.

Przekazujemy wyrazy wsparcia i solidarności z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi ze Lwowa i Żółkwi, pracownikami tamtejszych muzeów, konserwatorkami i konserwatorami zabytków, którzy w tych dniach zabezpieczają zasoby kultury i pamiątki historii  przed skutkami możliwych bombardowań i grabieży.

Jesteśmy z Ukrainą!

Lwów, sierpień 2018

KRONIKA DZIAŁAŃ TOWARZYSTWA (aktualizowana).

2-8 MARCA. Towarzystwo nawiązuje kontakty z ukraińskimi konserwatorami zabezpieczającymi zabytki i zbiory lwowskie. Przy udziale sympatyków Towarzystwa identyfikujemy potrzeby, rozpoznajemy polski rynek pod względem materiałów ogniotrwałych. Kupujemy pierwszą, pilotażową partię odpowiednich materiałów i skutecznie przekazujemy przez granicę.

7-29 MARCA. Towarzystwo realizuje zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na 2 cele:

  • Zakupy materiałów niezbędnych do wykonania zadania, dokonywane w Polsce przez zespół „warszawski”.
  • Roboty zabezpieczające in situ realizowane przez zakontraktowany konserwatorski zespół „lwowski”. 

W ramach umowy wykonano zabezpieczenie następujących obiektów i elementów ich wyposażenia:

  • Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie
  • Katedra ormiańska
  • Katedra Św. Jura
  • Cerkiew świętego Jana Złotoustego (dawny kościół sióstr franciszkanek)

5-15 KWIETNIA. Towarzystwo wraz z sympatykami prowadzi zbiórkę i organizuje transport żywności i leków przeznaczonych dla mieszkańców Żółkwi i przebywających tam uchodźców. Tym samym transportem zostają przekazane materiały konserwatorskie do zabezpieczania archiwaliów, przeznaczone dla Muzeum Wołyńskiego w Łucku oraz dla Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Część z nich została powierzona Towarzystwu przez zespół konserwatorski London Metropolitan Archives.

14 KWIETNIA – 31 MAJA. Towarzystwo realizuje zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Zlecenie obejmuje zakup i dostawę blachy miedzianej na rzecz Lwowską obwodową Administrację Państwową w celu pokrycia dachu cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w miejscowości Zarudce w obwodzie lwowskim.

Poprzedni wpis Następny wpis