TWBK

Interwencyjne prace konserwatorskie w Bazylice Metropolitalnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

21 sierpnia 2022Paweł Baranowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Towarzystwo rozpoczęło realizację projektu pn. „ Konieczne prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym „Przemienienia Pańskiego” w Katedrze Łacińskiej we Lwowie. I etap” realizowane z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Wysokość dofinansowania 100 000 zł.

Obiektem, który został wskazany we wniosku Towarzystwa,  jest ołtarz boczny „Przemienienia Pańskiego”, który powstał w drugiej połowie XVIII w. wraz ołtarzem głównym i drugim ołtarzem bocznym (Trójcy Świętej). Autorem wszystkich trzech ołtarzy był Piotr Polejowski, urodzony w 1734 r. wybitny rzeźbiarz i architekt lwowski. Artysta ten jest uznawany za ucznia Jana Pinzla. Dekoracyjna warstwa stiukowa ołtarza jest w stanie zadawalającym, natomiast wszelkie elementy drewniane (zarówno te pełniące funkcje konstrukcyjną, jak i dzieła sztuki (złocona snycerka i rzeźby) są w daleko gorszym stanie – struktura drewna została w znacznym stopniu naruszona i osłabiona przez szkodniki. Wobec powyższego tegoroczne zadanie konserwatorskie polega przede wszystkim na:


1. powstrzymaniu dalszej destrukcji obiektu poprzez eliminację siedlisk owadów, oraz na stabilizacji i wzmocnieniu struktur i warstw konstrukcyjnych poprzez poprawienie ich właściwości mechanicznych.

2. zdemontowaniu  rzeźb, i przystąpieniu do prac ex situ: wzmocnienia strukturalnego drewna, oraz do rozpoznania i usunięcia  obcych oryginałowi warstw malarskich.

3. zdemontowaniu  złoconych elementów snycerskich i poddaniu ich zabiegom analogicznych do tych, którymi objęte będą rzeźby.

Efektem tegorocznych działań będzie, obok wyżej wymienionych działań rozpoznawczych i interwencyjnych, również weryfikacja i doprecyzowanie programu prac restauratorskich zmierzających do przywrócenia zabytkowi pełnej świetności, do czego Towarzystwo będzie dążyło w kolejnych latach.

Poprzedni wpis Następny wpis