TWBK

Interwencyjne prace konserwatorskie we Lwowie i w Żółkwi (Ukraina) finansowane przez MKiDN w 2023

9 maja 2023Paweł Baranowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W roku 2023 Towarzystwo Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich otrzymało dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą” na przeprowadzenie prac ratunkowych i konserwatorskich przy trzech zabytkach położonych terenie Ukrainy. Są to: „Konieczne prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym „Przemienienia Pańskiego” w Katedrze Łacińskiej we Lwowie. II etap”, „Kontynuacja interwencyjnych prace konserwatorskich przy polichromiach Stroińskiego w kościele sióstr klarysek we Lwowie” oraz „Ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii przedstawiającej zegar słoneczny, odkryty w 2018 r. w zamku w Żółkwi”. Dwa pierwsze z powyższych zadań są kontynuacją ubiegłorocznych prac. Trzecie jest nowym projektem badawczym i konserwatorskim,

Zółkiewskim obiektem wymagającym natychmiastowej interwencji konserwatorskiej i działań ratunkowych jest fragmentarycznie zachowana polichromia z przedstawieniem zegara słonecznego, znajdująca się na elewacji dawnego skrzydła kuchennego zamku w Żółkwi (obecnie oddział Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuk im. B. Woźnickiego). Kompozycję odkryto w 2018 r. podczas prowadzonych na zamku  prac remontowo-konserwatorskich. Polichromia powstała prawdopodobnie w XVII lub XVIII w., w czasach, gdy zamek należał do rodziny Sobieskich, a potem Radziwiłłów.

Malowana na tynku tarcza zegara z antropomorficznym wizerunkiem Słońca, liniami godzin, cyframi i inskrypcjami jest w stanie krytycznym. Pokryty licznymi nasiekami tynk jest kruchy i odspojony od muru. Zdegradowana warstwa malarska jest słabo czytelna, a cały obiekt narażony na działanie czynników atmosferycznych i towarzyszące prowadzonym na zamku pracom wibracje. Podjęte przez Towarzystwo działania polegały na odsłonięciu reszty malowidła, zabezpieczeniu i wzmocnieniu warstw technologicznych oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji zabytku i prac konserwatorskich. Dodatkowo w celu rozpoznania obiektu przeprowadzone zostały badania materiałowe oraz ikonograficzne.

Zadanie zostało realizowane przez zespół konserwatorski, który w latach 2012-15 odkrył i zabezpieczył relikty najstarszych malowideł we wnętrzach skrzydła pałacowego żółkiewskiego zamku. Rezultaty tamtego projektu są przechowywane na serwerach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które było inicjatorem ówczesnych badań:

https://www.wilanow-palac.pl/badania_konserwatorskie_w_zamku_w_zolkwi_2012_2014.html

AKTUALIZACJA 28 grudnia 2023:

Ratunkowe prace konserwatorskie o wartości 80 000,00 zł przy odkrytej w 2018 r w zamku w Żółkwi    polichromii przedstawiającej zegar słoneczny, zostały wykonane zgodnie z umową.

Konieczne prace konserwatorskie (II etap o wartości 152 550,00 z) przy ołtarzu bocznym „Przemienienia Pańskiego” w Katedrze Łacińskiej we Lwowie, zostały wykonane zgodnie z umową.

Kontynuacja Interwencyjnych prac konserwatorskich (II etap o wartości 59 000,00 zł) przy polichromiach Stroińskiego w kościele sióstr klarysek we Lwowie   zostały wykonane zgodnie z umową.

Poprzedni wpis Następny wpis