TWBK

Interwencyjne prace konserwatorskie w dawnym kościele ss. Klarysek we Lwowie.

15 maja 2022Paweł Baranowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wniosek o dotację na  interwencyjne prace badawcze, konserwatorskie i techniczne przy polichromiach Stroińskiego w kościele sióstr klarysek we Lwowie, złożony przez Towarzystwo w listopadzie 2021 r. do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, otrzymał dofinansowanie w wysokości 102 000 zł.

Zadanie objęte wnioskiem będzie polegało na  przeprowadzenia koniecznych badań i prac konserwatorskich koncentrujących się na polichromiach autorstwa Stanisława Stroińskiego, zachowanych w dawnym kościele sióstr Klarysek we Lwowie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,  obecnie użytkowanym przez Lwowską Galerię Sztuki im. Borysa Woźnickiego.  Budowa kościoła wraz z klasztorem rozpoczęła się około 1607r. W 1748 r.  przystąpiono do rozbudowy zespołu klasztornego. W trakcie tejże rozbudowy wnętrze świątyni zostało udekorowane malowidłami autorstwa Stanisława Stroińskiego. Po austriackiej kasacie w 1782 r. i zamknięciu w 1898 Rada Miejska Lwowa wykupiła gmach kościoła klarysek i rozpoczęła jego przebudowę. W trakcie owej  przebudowy artysta malarz Tadeusz Popiel namalował trzy nowe ścienne kompozycje o tematyce historycznej, i poddał zabiegom „restauratorskim” freski Stroińskiego i . Po 1945 kościół i klasztor zostały zamknięte i przekazane w użytkowanie Lwowskiej Galerii Obrazów (Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego). Obecnie w kościele mieści się filia tejże galerii – Muzeum Barokowej Rzeźby Sakralnej (Muzeum Jana Jerzego Pinzla)
Polichromie zdobiące wnętrze kościoła w okresie powojennym nigdy nie zostały poddane działaniom o charakterze badawczym ani profesjonalnym pracom konserwatorskim, a brak troski i należytej opieki na strukturami architektonicznymi gmachu doprowadziły malowidła do katastrofalnego stanu. Stało się to powodem złożenia przez Towarzystwo wniosku.

Celami zadania realizowanego w 2022 r.  były : a) oczyszczenie malowideł w z organicznych i mineralnych osadów i wykonanie prób na usuwanie przemalowań b) zabezpieczeniu substancji zabytkowej przez wzmocnienie wzajemnej spoistości warstw c) dokładne rozpoznanie zabytku poprzez,  między innymi, badania pobranych próbek materiałowych w laboratorium d) rozpoznanie  konserwatorskie w zakresie występowania i stanu zachowania oryginalnych polichromii Stroińskiego, oraz przemalowań autorstwa Popiela e) sporządzeniu pełnej dokumentacji procesu konserwatorskiego. Wszystkie zakładane założenia zostały w pełni zrealizowane.

Dodatkowo,  z uwagi na obserwowaną na powierzchniach architektonicznych i dekoracyjnych intensywną siatkę spękań we wnętrzu kościoła został  uruchomiony monitoring  konstrukcji w celu rozpoznania i opisania dynamiki naprężeń i wahnięć występujących w jej obrębie. System wykorzystuje tradycyjne plomby szklane.

Mając na uwadze powyższe oraz ciągłe zagrożenie atakami rakietowymi na Lwów,  Towarzystwo złożyło do Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA wniosek o kolejną dotację, która pozwoliłaby kontynuować prace również w roku 2023.

Poprzedni wpis Następny wpis